Aktuality šumavského výzkumu VII – Bavorská Železná Ruda – Ichtyofauna jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.