Mezinárodní konference o okounovitých rybách PERCIS V (18.-23. 9. 2022, České Budějovice)

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

https://www.percis-v.eu/

Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek – Vodní hospodářství 9

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

Nová publikace o půdě zdůrazňuje nutnost ochrany půdy a potřebu šetrného hospodaření

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Právě vychází nová brožura “Zdravá půda pro budoucnost”, která seznamuje zejména sedláky a další zájemce hospodařící na půdě se základními informacemi o složkách půdy a o významu půdních organismů pro půdu. Na základě soudobých poznatků přibližuje principy fungování půd, zdůrazňuje nutnost ochrany půdy před postupující degradací a potřebu šetrného hospodaření s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Autorem publikace je Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR. Křest knihy se uskuteční na konci srpna na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Brožura má 126 stran a obsahuje upravené a doplněné texty deseti článků, které vyšly v časopise Selská revue (Selská revue 2021, číslo 1–7; 2022, číslo 1–3). Zabývá se půdou s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Má za cíl připomenout zejména praktikům, sedlákům a hospodářům, základní informace o půdních vlastnostech a dějích v půdě a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou základem fungující půdy, bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity.

Publikaci vydala Asociace soukromého zemědělství ČR.

Zdravá půda pro budoucnost

Svět hmyzu na VědaFestu v Praze

O tom, jak potřebný a neskutečně rozmanitý je hmyz, se přesvědčily tisícovky návštěvníků jednoho z největších vědeckých festivalů – VědaFestu, který se konal ve středu 22. června na Vítězném náměstí v Praze. Entomologové z Biologického centra AV ČR přivezli na festival nejzajímavější ukázky ze světa hmyzu. Návštěvníci si tak mohli detailně prohlédnout živé brouky a další bezobratlé, ať šváby, ploštice, bource, octomilky či potemníky, které studujeme nebo používáme ve výzkumu. V naší mobilní laboratoři ve stylovém stříbrném karavanu se mohli přenést na tropickou Papuu Novou Guineu, kde už více než dvacet let provozujeme výzkumnou stanici. Právě tam, na Papui Nové Guineji, která je jedním z biologicky nejrozmanitějších míst světa, se díky výzkumným aktivitám podařilo vytvořit přírodní rezervaci a ochránit tak cennou přírodu před vznikem palmových plantáží. Chránit krajinu je potřeba ale také v našich končinách a chudnoucí svět hmyzu nám to neustále připomíná.

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VÝSTAVA Vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích 2022 (26.5. až 15.9.2022, Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

Výstup za řešitelku Mgr. Janu Navrátilovou, Ph.D.

Ve čtvrtek 26. května byla zahájena sezónní skleníková výstava Vodních a masožravých rostlin z celého světa v akváriích. Zde bude na malé ploše k viděné velké množství exotických druhů rostlin, mimo jiné například miniaturní australské trpasličí rosnatky, americké špirlice i klubko hadů připomínající darlingtonie, nebo třeba nejmenší leknín světa. Výstava potrvá do 15. září.