Svět hmyzu na VědaFestu v Praze

O tom, jak potřebný a neskutečně rozmanitý je hmyz, se přesvědčily tisícovky návštěvníků jednoho z největších vědeckých festivalů – VědaFestu, který se konal ve středu 22. června na Vítězném náměstí v Praze. Entomologové z Biologického centra AV ČR přivezli na festival nejzajímavější ukázky ze světa hmyzu. Návštěvníci si tak mohli detailně prohlédnout živé brouky a další bezobratlé, ať šváby, ploštice, bource, octomilky či potemníky, které studujeme nebo používáme ve výzkumu. V naší mobilní laboratoři ve stylovém stříbrném karavanu se mohli přenést na tropickou Papuu Novou Guineu, kde už více než dvacet let provozujeme výzkumnou stanici. Právě tam, na Papui Nové Guineji, která je jedním z biologicky nejrozmanitějších míst světa, se díky výzkumným aktivitám podařilo vytvořit přírodní rezervaci a ochránit tak cennou přírodu před vznikem palmových plantáží. Chránit krajinu je potřeba ale také v našich končinách a chudnoucí svět hmyzu nám to neustále připomíná.

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VÝSTAVA Vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích 2022 (26.5. až 15.9.2022, Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

Výstup za řešitelku Mgr. Janu Navrátilovou, Ph.D.

Ve čtvrtek 26. května byla zahájena sezónní skleníková výstava Vodních a masožravých rostlin z celého světa v akváriích. Zde bude na malé ploše k viděné velké množství exotických druhů rostlin, mimo jiné například miniaturní australské trpasličí rosnatky, americké špirlice i klubko hadů připomínající darlingtonie, nebo třeba nejmenší leknín světa. Výstava potrvá do 15. září.

Šíře potravních specializací u potravního generalisty, modelový příklad okoun říční – Bakalářská práce

Bakalářská práce vzešla z dat podpořených programem Strategie AV21.

Váchová, V., 2022: Šíře potravních specializací u potravního generalisty, modelový příklad okoun říční [The width of diet specializations in a trophic generalist, European perch as a model example. Bc. Thesis, in Czech] – 78 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

Letošní putování výstavy “Bez půdy to nepůjde” opět zahájeno

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Před týdnem bylo opět zahájeno letošní putování výstavy „Bez půdy to nepůjde“. Výstava byla týden vystavena na výstavě Hobby, a od dnešního dne je umístěna na dva týdny na náměstí v Českých Budějovicích. Poté je naplánováno přemístění mimo jiné do Blatné, Týna nad Vltavou a Bechyně.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

K výstavě patří tištěný katalog o 80 stranách, který jednak opakuje informace z výstavních panelů, jednak je rozšiřuje pro další poučení zájemců. Katalog je pro zájemce zdarma. Letos využíváme již třetí doplněné vydání katalogu, loni a předloni se jej rozdalo přes 1 000 kusů.

V roce 2020 jsme měli výstavu na 5 lokalitách (Č. Budějovice – náměstí, zámek Ohrada u Hluboké n. V., město Černovice, Skalní mlýn v Moravském krasu, Č. Budějovice – Jihočeská univerzita), vesměs s velmi kladným ohlasem. V loňském roce jsme instalovali výstavu v Č. Krumlově, ve Vimperku, v Prachaticích, ve Vodňanech a v Č. Budějovicích (na výstavě Země živitelka).

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Mokřadní rostliny – seminář pro učitele (4. a 5. června 2022, Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

V termínu 4. a 5. června 2022 proběhne seminář Mokřadní rostliny pro učitele. Tento vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 11752/2020-2-222.

Více informací naleznete zde.

Přihlásit se můžete na tomto odkaze:

Čeští vědci se podíleli na klíčové strategii ochrany zubra evropského

TZ ČESKÁ KRAJINA
 
Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN vydala strategický přehled ochrany zubra evropského. Autorský kolektiv tohoto důležitého dokumentu zahrnuje 32 odborníků ze 14 zemí, mezi nimiž jsou poprvé v historii i čeští vědci, včetně odborníků z Biologického centra AV ČR. Jejich příspěvek znamená průlom v dosavadním přístupu k záchraně největšího zvířete Evropy.

Zubr evropský v přírodě vyhynul krátce po 1. světové válce. Přežilo pouhých 12 jedinců v zoologických zahradách a soukromých chovech. Mezinárodní záchranný program, který začal v roce 1923, pak doslova na poslední chvíli odvrátil vyhynutí největšího savce Evropy. Záchrana zubra je nesporně jedním z největších úspěchů mezinárodní ochrany přírody.

„Dnes je zubrů relativně dost, jejich populace každoročně vzrůstá o vyšší stovky jedinců, jsou zakládána nová volně žijící stáda a přibývá takzvaných polodivokých stád. Zubr již navíc není chápán jen jako objekt záchranného programu, ale také jako důležitý nástroj péče o ekosystémy. Svou činností totiž zubr pomáhá vytvářet a udržovat biotopy nezbytné pro existenci řady druhů rostlin a živočichů vázaných na louky a světlé lesy. Jde o ideální spojení záchrany ohroženého velkého kopytníka s přírodě blízkou péčí o přírodní rezervace. Náš největší savec se vrací do evropské krajiny jako přírodní činitel, se kterým se dlouhodobě počítá. Nahrazuje totiž finančně nákladnou péči pomocí technických zásahů jako kosení luk a kácení náletových dřevin,“ vysvětluje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky, jeden z českých spoluautorů dokumentu IUCN.