Dosavadní výstupy za téma

Tomáš Bešta, Jan Mareš, Lenka Štenclová, Kateřina Čapková, Andrea Kust, Milan Říha, Eliška Konopáčová, Klára Řeháková. Successional patterns and spatio-temporal dynamics of litoral periphyton in three recently flooded post-miming lakes. 62. conference of Czech Phycological Society, Třeboň, 13.-15.2021, 14-15.

Kateřina Čapková, Klára Řeháková, Jan Mareš, Tomáš Bešta, Petr Čapek, Lenka Štenclová, Andrea Kust, Milan Říha, Eliška Konopáčová. The effect of periphyton assemblages on productivity in oligotrophic post-mining lakes. 62. conference of Czech Phycological Society, Třeboň, 13.-15.2021, 20-21.

Eliška Konopáčová, Jiří Nedoma, Martina Čtvrtlíková, Kateřina Čapková, Tomáš Bešta, Klára Řeháková. P uptake traits of epiphyton in oligotrophic post-mining lakes Milada, Medard and Most. 62. conference of Czech Phycological Society, Třeboň, 13.-15.2021, 33.

Výzkumná zpráva – Výsledky rozšířeného výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D. 

Úvod
Na základě žádosti k uskutečnění průzkumu „Rozšíření výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků“, který byl schválen a dne 1. února 2021 vydáno rozhodnutí SZ NPS 00674/2021/3 – NPS 00990/2021 povolující výjimku podle ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů uvedeného v ustanovení § 50 odst. 2 ZOPK, a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů – bobra evropského (Castor fiber), vranky obecné (Cottus gobio) a tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) jejich rušením, a podle ustanovení § 43 odst., byl ve dnech 3. až 5. května 2021 proveden průzkum ichtyofauny jezer Laka a Čertovo spolu s propojenými toky.
Průzkum byl proveden v souladu se schématem uvedeným v žádosti. Zvoleny byly výhradně neinvazivní metody detekce ryb vylučující negativní vlivy. K přímému odlovu byl použit elektrický agregát a v litorálu jezera Laka instalovány živochytné pasti.