Comparison of bioinformatics pipelines for eDNA metabarcoding data analysis of fish populations in Czech reservoirs – Bachelor Thesis

Bakalářská práce vzešla z dat podpořených programem Strategie AV21.