Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Selská revue

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 1. Společenstvo půdních organismů. Selská revue 1, 2021, s. 66–71.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 2. Půdní organická hmota. Selská revue 2, 2021, s. 92–97.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 3. Chemické vlastnosti půdy. Selská revue 3, 2021, s. 116–121.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 4. Fyzikální vlastnosti půdy. Selská revue 4, 2021, s. 78–84.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 5. Vztahy rostlin a půdních organismů. Selská revue 5, 2021, s. 97–103.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 6. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (I). Selská revue 6, 2021, s. 73–79.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 7. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (II). Selská revue 7, 2021, s. 94–101.