Střevlička východní – ryba klamající tělem i jménem

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph. D.

Článek v časopise Vodní hospodářství