Miloslav Šimek získal cenu za popularizaci vědy

Využívání a ochrana půdy jsou hlavními tématy půdního mikrobiologa Miloslava Šimka z Biologického centra AV ČR. Často přednáší pro veřejnost, vystupuje v médiích, píše popularizační publikace. V pondělí 6. listopadu za své úsilí obdržel Cenu předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ocenění převzal při slavnostním zahájení Týdne Akademie věd ČR.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová během ceremoniálu připomněla, že výzkumy z velké části financují veřejné prostředky. „Smyslem, a vlastně i povinností ve vědě proto není – a nikdy by ani být nemělo – dělat ‚výzkum pro výzkum‘, ale pomáhat společnosti.“ Vědci a vědkyně by si podle ní měli uvědomovat, že sdílení poznatků je důležité z mnoha důvodů. „Při jejich setkávání s veřejností kladou laici chytré otázky. Mají úhel pohledu, který pro nás vědce není zřejmý a může být překvapivý. Z popularizace tímto způsobem tedy profitujeme i my.”

Miloslav Šimek patří k předním půdním mikrobiologům. Dlouhodobě se věnuje popularizaci výzkumu a propagaci vědeckých výsledků v oblasti půdní biologie. Dlouhá léta působil jako expert v Sekci půdního a vodního hospodářství a výživy plodin Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Řada jeho prací vznikla ve spolupráci s předními zahraničními pracovišti, významně se zasloužil i o propagaci české vědy v zahraničí.

Napsal řadu vzdělávacích a popularizačních publikací, z nichž nejnovějším titulem je PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit. Je také autorem putovní velkoformátové exteriérové výstavy Bez půdy to nepůjde, která navštívila již řadu měst. Přednáší pro veřejnost, vystupuje v médiích a také organizuje praktické kurzy péče o půdy pro veřejnost. „Popularizátoři nikdy neodpočívají – pořád popularizují,“ zdůraznil na slavnostním ceremoniálu.

Cenu předaly členka Akademické rady AV ČR Markéta Pravdová (vlevo) a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.

S využitím zdroje AV ČR: Při zahájení Týdne Akademie věd převzali tři vědci cenu za popularizaci

“Půda – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit aneb Bez půdy to nepůjde” – přednáška v rámci Týdne Akademie věd ČR

Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR, v.v.i. představí ve čtvrtek 9. 11. od 16:00 základní zásady správné péče o půdu v rámci výzkumného programu Strategie AV21 “Záchrana a obnova krajiny.”

Přednáška připomene základní zásady správné péče o půdu. Nejprve se krátce zaměří na hlavní složky půdy, na půdní vlastnosti a na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Poté vysvětlí principy a osvědčené postupy hospodaření, které půdu nepoškozují, ale které ji naopak udržují v dobrém stavu.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity. Proto je třeba o půdu pečovat, a to jak na úrovni velkoplošného zemědělství, tak i na každé zahrádce. Přednáška je určena zejména drobným pěstitelům i dalším zájemcům o smysluplné a dlouhodobě udržitelné hospodaření.

Přednáška se koná na Praha 1, Národní 1009/3, v budově Akademie věd ČR, místnost 205. Registrace na akci je k dispozici na webu Týdne AV.

Přednášející

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Biologické centrum AV ČR
Prof. Miloslav Šimek je vedoucím vědeckým pracovníkem a profesorem půdní mikrobiologie v Ústavu půdní biologie a biogeochemie Biologického centra AV ČR. Věnuje se procesům přeměn dusíku a uhlíku a ekofyziologii půdních organismů. V poslední době se zaměřuje na popularizaci vědeckých poznatků o půdě a na výchovu mládeže i veřejnosti v oblasti významu půdy a péče o půdu.

Putovní výstava “Bez půdy to nepůjde” v roce 2023

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Příští týden dojde k ukončení putování výstavy “Bez půdy to nepůjde”. Ještě do 19.9.2023 je možné výstavu zastihnout v Lomnici nad Lužnicí.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

V roce 2023 byla výstava k vidění na 7 lokalitách, s tím že odstartovala na konci dubna na akci Národního památkového ústavu ke Dni Země v Českých Budějovicích, dále se přesunula v rámci Českých Budějovic na Výstavu Hobby. Dalšími následujícími lokalitami byly Jindřichův Hradec, město Černovice, Pelhřimov, pak následovala Země živitelka a nyní je ke zhlédnutí v Lomnici nad Lužnicí.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstaviště České Budějovice, Země živitelka 2023

Výstava v Jindřichově Hradci, 15.5. – 20.6.2023

Vychází nová publikace o hospodaření s půdou

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Právě vychází nová vzdělávací a popularizační knížka “PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit”, která je určena všem zájemcům o hospodaření na zahrádce i na poli.

Knížka ve své první části přibližuje zájemcům základní principy péče o půdu; ve druhé obsáhlejší části se věnuje půdním vlastnostem a fungování půdy s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Je psána formou srozumitelnou každému zájemci o hospodaření na zahrádce i na poli. Má za cíl připomenout zejména praktikům, zahrádkářům i sedlákům, správné a osvědčené postupy hospodaření, které půdu nepoškozují, ale naopak které ji udržují v dobrém stavu.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity. Proto je třeba o půdu pečovat.

 

Nová publikace o půdě zdůrazňuje nutnost ochrany půdy a potřebu šetrného hospodaření

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Právě vychází nová brožura “Zdravá půda pro budoucnost”, která seznamuje zejména sedláky a další zájemce hospodařící na půdě se základními informacemi o složkách půdy a o významu půdních organismů pro půdu. Na základě soudobých poznatků přibližuje principy fungování půd, zdůrazňuje nutnost ochrany půdy před postupující degradací a potřebu šetrného hospodaření s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Autorem publikace je Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR. Křest knihy se uskuteční na konci srpna na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Brožura má 126 stran a obsahuje upravené a doplněné texty deseti článků, které vyšly v časopise Selská revue (Selská revue 2021, číslo 1–7; 2022, číslo 1–3). Zabývá se půdou s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Má za cíl připomenout zejména praktikům, sedlákům a hospodářům, základní informace o půdních vlastnostech a dějích v půdě a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou základem fungující půdy, bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity.

Publikaci vydala Asociace soukromého zemědělství ČR.

Zdravá půda pro budoucnost

Letošní putování výstavy “Bez půdy to nepůjde” opět zahájeno

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Před týdnem bylo opět zahájeno letošní putování výstavy „Bez půdy to nepůjde“. Výstava byla týden vystavena na výstavě Hobby, a od dnešního dne je umístěna na dva týdny na náměstí v Českých Budějovicích. Poté je naplánováno přemístění mimo jiné do Blatné, Týna nad Vltavou a Bechyně.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

K výstavě patří tištěný katalog o 80 stranách, který jednak opakuje informace z výstavních panelů, jednak je rozšiřuje pro další poučení zájemců. Katalog je pro zájemce zdarma. Letos využíváme již třetí doplněné vydání katalogu, loni a předloni se jej rozdalo přes 1 000 kusů.

V roce 2020 jsme měli výstavu na 5 lokalitách (Č. Budějovice – náměstí, zámek Ohrada u Hluboké n. V., město Černovice, Skalní mlýn v Moravském krasu, Č. Budějovice – Jihočeská univerzita), vesměs s velmi kladným ohlasem. V loňském roce jsme instalovali výstavu v Č. Krumlově, ve Vimperku, v Prachaticích, ve Vodňanech a v Č. Budějovicích (na výstavě Země živitelka).

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Výstava „Bez půdy to nepůjde“

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ostrava, Muzeum potravin a zemědělských strojů, otevřelo výstavu s názvem „Bez půdy to nepůjde“. Podklady pro výstavu připravili pracovníci Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích v rámci programu Záchrana a obnova krajiny, Strategie AV 21, pod vedením prof. Miloslava Šimka. Výstava je ke zhlédnutí v Ostravě v termínu 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

https://www.nzm.cz/muzeum-potravin-a-zemedelskych-stroju-ostrava/expozice-a-vystavy/bez-pudy-to-nepujde

Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Selská revue

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 1. Společenstvo půdních organismů. Selská revue 1, 2021, s. 66–71.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 2. Půdní organická hmota. Selská revue 2, 2021, s. 92–97.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 3. Chemické vlastnosti půdy. Selská revue 3, 2021, s. 116–121.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 4. Fyzikální vlastnosti půdy. Selská revue 4, 2021, s. 78–84.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 5. Vztahy rostlin a půdních organismů. Selská revue 5, 2021, s. 97–103.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 6. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (I). Selská revue 6, 2021, s. 73–79.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 7. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (II). Selská revue 7, 2021, s. 94–101.

Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Živa

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Vladimír Šustr, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Stanislav Malý, Miloslav Šimek: Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa, 1, 2021, s. 25–31.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Karel Tajovský: Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa, 2, 2021, s. 77–83.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Eva Kaštovská, Jitka Klimešová: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa, 3, 2021, s. 125–131.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa, 4, 2021, s. 174–181.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 10. Minerální živiny. Živa, 6, 2021, s. 319–325.

 

 

 

Výstava “Bez půdy to nepůjde” již opět putuje.

Bez půdy to nepůjde

Výstava velkoformátových panelů „Bez půdy to nepůjde“, která byla představena v loňském roce a prezentována na několika vybraných lokalitách (náměstí České Budějovice, zámek Ohrada u Hluboké n. V., Skalní mlýn v Moravském krasu aj.) zahájila po rozvolnění opatření souvisejících s covidem-19 letošní putování. Po 4 týdnech vystavení v Českém Krumlově na lukrativní lokalitě v Jelení zahradě v blízkosti Plášťového mostu, kdy ji shlédli přinejmenším stovky zájemců, byla převezena na neméně zajímavé místo na „parkán“ v Prachaticích. Výstava je  umístěna v bezprostřední blízkosti historického centra a je zde opět předpoklad vysoké návštěvnosti, jak místních obyvatel, tak turistů. Výstava je několika formami (plakátky, článek v místních novinách aj.) vhodně podporována a prezentována vedením města Prachatice.  V červenci se výstava přesune do Vimperka a dále v srpnu do Třeboně na celostátní výstavu Země živitelka v Č. Budějovicích, do Vodňan a na další lokality. K výstavě je pro vážnější zájemce o problematiku půdy, jejího využívání a potřebě ochrany apod. k dispozici „průvodce“ výstavou, jenž na 77 stranách shrnuje podstatné informace o půdě v České republice i ve světě. Během expozice výstavy zajišťují pracovníci Ústavu půdní biologie BC ve vybraných dnech informační a poradenskou službu přímo u výstavních panelů.

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., hlavní autor výstavy a tištěného průvodce

miloslav.simek@nullbc.cas.cz

Prachatice

Prachatice

 

Prachatice

Prachatice

Český Krumlov

Český Krumlov