Nová publikace o půdě zdůrazňuje nutnost ochrany půdy a potřebu šetrného hospodaření

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Právě vychází nová brožura “Zdravá půda pro budoucnost”, která seznamuje zejména sedláky a další zájemce hospodařící na půdě se základními informacemi o složkách půdy a o významu půdních organismů pro půdu. Na základě soudobých poznatků přibližuje principy fungování půd, zdůrazňuje nutnost ochrany půdy před postupující degradací a potřebu šetrného hospodaření s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Autorem publikace je Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR. Křest knihy se uskuteční na konci srpna na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Brožura má 126 stran a obsahuje upravené a doplněné texty deseti článků, které vyšly v časopise Selská revue (Selská revue 2021, číslo 1–7; 2022, číslo 1–3). Zabývá se půdou s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Má za cíl připomenout zejména praktikům, sedlákům a hospodářům, základní informace o půdních vlastnostech a dějích v půdě a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou základem fungující půdy, bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity.

Publikaci vydala Asociace soukromého zemědělství ČR.

Zdravá půda pro budoucnost

Letošní putování výstavy “Bez půdy to nepůjde” opět zahájeno

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Před týdnem bylo opět zahájeno letošní putování výstavy „Bez půdy to nepůjde“. Výstava byla týden vystavena na výstavě Hobby, a od dnešního dne je umístěna na dva týdny na náměstí v Českých Budějovicích. Poté je naplánováno přemístění mimo jiné do Blatné, Týna nad Vltavou a Bechyně.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

K výstavě patří tištěný katalog o 80 stranách, který jednak opakuje informace z výstavních panelů, jednak je rozšiřuje pro další poučení zájemců. Katalog je pro zájemce zdarma. Letos využíváme již třetí doplněné vydání katalogu, loni a předloni se jej rozdalo přes 1 000 kusů.

V roce 2020 jsme měli výstavu na 5 lokalitách (Č. Budějovice – náměstí, zámek Ohrada u Hluboké n. V., město Černovice, Skalní mlýn v Moravském krasu, Č. Budějovice – Jihočeská univerzita), vesměs s velmi kladným ohlasem. V loňském roce jsme instalovali výstavu v Č. Krumlově, ve Vimperku, v Prachaticích, ve Vodňanech a v Č. Budějovicích (na výstavě Země živitelka).

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Výstava „Bez půdy to nepůjde“

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ostrava, Muzeum potravin a zemědělských strojů, otevřelo výstavu s názvem „Bez půdy to nepůjde“. Podklady pro výstavu připravili pracovníci Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích v rámci programu Záchrana a obnova krajiny, Strategie AV 21, pod vedením prof. Miloslava Šimka. Výstava je ke zhlédnutí v Ostravě v termínu 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

https://www.nzm.cz/muzeum-potravin-a-zemedelskych-stroju-ostrava/expozice-a-vystavy/bez-pudy-to-nepujde

Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Selská revue

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 1. Společenstvo půdních organismů. Selská revue 1, 2021, s. 66–71.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 2. Půdní organická hmota. Selská revue 2, 2021, s. 92–97.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 3. Chemické vlastnosti půdy. Selská revue 3, 2021, s. 116–121.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 4. Fyzikální vlastnosti půdy. Selská revue 4, 2021, s. 78–84.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 5. Vztahy rostlin a půdních organismů. Selská revue 5, 2021, s. 97–103.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 6. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (I). Selská revue 6, 2021, s. 73–79.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 7. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (II). Selská revue 7, 2021, s. 94–101.

Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Živa

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Vladimír Šustr, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Stanislav Malý, Miloslav Šimek: Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa, 1, 2021, s. 25–31.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Karel Tajovský: Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa, 2, 2021, s. 77–83.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Eva Kaštovská, Jitka Klimešová: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa, 3, 2021, s. 125–131.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa, 4, 2021, s. 174–181.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 10. Minerální živiny. Živa, 6, 2021, s. 319–325.

 

 

 

Výstava “Bez půdy to nepůjde” již opět putuje.

Bez půdy to nepůjde

Výstava velkoformátových panelů „Bez půdy to nepůjde“, která byla představena v loňském roce a prezentována na několika vybraných lokalitách (náměstí České Budějovice, zámek Ohrada u Hluboké n. V., Skalní mlýn v Moravském krasu aj.) zahájila po rozvolnění opatření souvisejících s covidem-19 letošní putování. Po 4 týdnech vystavení v Českém Krumlově na lukrativní lokalitě v Jelení zahradě v blízkosti Plášťového mostu, kdy ji shlédli přinejmenším stovky zájemců, byla převezena na neméně zajímavé místo na „parkán“ v Prachaticích. Výstava je  umístěna v bezprostřední blízkosti historického centra a je zde opět předpoklad vysoké návštěvnosti, jak místních obyvatel, tak turistů. Výstava je několika formami (plakátky, článek v místních novinách aj.) vhodně podporována a prezentována vedením města Prachatice.  V červenci se výstava přesune do Vimperka a dále v srpnu do Třeboně na celostátní výstavu Země živitelka v Č. Budějovicích, do Vodňan a na další lokality. K výstavě je pro vážnější zájemce o problematiku půdy, jejího využívání a potřebě ochrany apod. k dispozici „průvodce“ výstavou, jenž na 77 stranách shrnuje podstatné informace o půdě v České republice i ve světě. Během expozice výstavy zajišťují pracovníci Ústavu půdní biologie BC ve vybraných dnech informační a poradenskou službu přímo u výstavních panelů.

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., hlavní autor výstavy a tištěného průvodce

miloslav.simek@nullbc.cas.cz

Prachatice

Prachatice

 

Prachatice

Prachatice

Český Krumlov

Český Krumlov