Mezinárodní konference o okounovitých rybách PERCIS V (18.-23. 9. 2022, České Budějovice)

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

https://www.percis-v.eu/

Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek – Vodní hospodářství 9

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.