Rybí společenstvo vodní nádrže Láz v Brdech v roce 2020

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

Cílem studie bylo provést odlovy tenatovými sítěmi ve všech habitatech nádrže ke zjištění druhového složení, relativní početnosti a biomasy, velikostního a věkového složení společenstva ryb. Dále vyhodnotit aktuální ekologický potenciál a diskutovat rozdíly oproti předchozím studiím.

Rybí společenstvo vodní nádrže Láz v Brdech v roce 2020

 

Zpráva z orientačního ichtyologického průzkumu ptačího parku Zbudovská blata

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

Cílem průzkumu bylo získání základních informací o ichtyofauně vodních útvarů v oblasti ptačího parku Zbudovská blata formou průzkumu bateriovým elektrickým agregátem a konzultací s hospodářem místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Zliv, který má ve správě místní revír Bezdrevský potok 1 (421001) a hospodaří na dvou chovných rybnících v oblasti.

Zpráva z orientačního ichtyologického průzkumu ptačího parku Zbudovská blata

Dosavadní výstupy tématu

Výstupy za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.:

Články:

Kajgrová, L., Drozd, B., Regenda, J., Draštík, V., Kočvara, L., Kolařík, T., Peterka, J., Blabolil, P. (přijato) A comparative study of three fishery methods for sampling the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ponds. Journal of Fish Biology. DOI: 10.1111/jfb.15361

Blabolil, P., Peterka, J., Čech, M., Jůza, T. 2023. Influence of habitat on abundance, size and growth rate of pikeperch (Sander lucioperca) 0+ juveniles in a canyon‐shaped reservoir. Ecology of Freshwater Fish. DOI:10.1111/eff.12709

Vodní hospodářství 2/2023 – český abstrakt k již dříve publikovanému článku The true picture of environmental DNA, a case study in harvested fishponds

Ověřené detekce rybích společenstev pomocí metody environmentální DNA v prostředí rybníků

Ověření detekce rybích společenstev pomocí metody environmentální DNA v prostředí rybníků

Bakalářské práce:

Prokeš, F., 2022: Zlepšení kvality povrchových vod Národní přírodní památky Zhejral. 37 p., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Höller M., 2022: Bioinformatic determination of the contamination in environmental DNA from water. Bc. 53 p., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mezinárodní konference o okounovitých rybách PERCIS V (18.-23. 9. 2022, České Budějovice)

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

https://www.percis-v.eu/

Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek – Vodní hospodářství 9

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.