Zhodnocení výstupů za rok 2021

Využití spontánní sukcese při obnově člověkem narušených míst, rok 2021 (K. Prach)

Na základě vzájemného porovnání cca 4 tis. rozmanitých sukcesních stadií se ukázalo, že rozhodujícími faktory pro průběh spontánní sukcese na narušených stanovištích jsou půdní podmínky a charakter okolní krajiny (Vítovcová et al. 2021). Na základě stejného datového souboru bylo vyhodnoceno uplatnění nepůvodních druhů v sukcesních stadiích v rámci České republiky (publikace: Ballesteros M.. Vítovcová K., Řehounková K., Muellerová A.. Janečková P., Pospíšilová P., Prach K. (2021). Alien species in vegetation succession: participation, temporal trends and determining factors in various central European series. Biol. Invasions doi 10.1007/s10530-021-02587-4.) s dedikací k tomuto projektu. Finanční prostředky byly využity zatím především na cesty do terénu.