Výzkum nových antivirových strategií a příprava modelů pro virologii

Řešitel: doc. RNDr. Radislav Sedláček, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Téma se zabývá přípravou stabilních genetických hACE2 myších modelů. Dané modely budou využity pro testování nových protilátek a specifických antivirotik.