Výstava „Bez půdy to nepůjde“

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ostrava, Muzeum potravin a zemědělských strojů, otevřelo výstavu s názvem „Bez půdy to nepůjde“. Podklady pro výstavu připravili pracovníci Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích v rámci programu Záchrana a obnova krajiny, Strategie AV 21, pod vedením prof. Miloslava Šimka. Výstava je ke zhlédnutí v Ostravě v termínu 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

https://www.nzm.cz/muzeum-potravin-a-zemedelskych-stroju-ostrava/expozice-a-vystavy/bez-pudy-to-nepujde