Výstupy – JAK SPRÁVNĚ KRAJINU UŽÍVAT?

Řešitel: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci programu Záchrana a obnova krajiny byla připravena výstava velkoformátových informačních panelů (celkem 8 dvoustranných panelů, tedy 16 „stran“) s názvem „Bez půdy to nepůjde“. Tato výstava je putovní a do data 22. 9. 2020 byla instalována na těchto lokalitách

Lokality jsou vybírány tak, aby výstava mohla oslovit co největší počet potenciálních zájemců. Je jisté, že do nynějška zhlédlo výstavu několik tisíc občanů. Výstava bude dále putovat po zajímavých lokalitách v roce 2021. Výstava je ke shlédnutí i na webových stránkách: https://www.upb.cas.cz/clanky/clanek-detail/5470-bez-pudy-to-nepujde/

V počtu 1000 kusů byla vydána knížka:

Miloslav Šimek, Martin Bartuška, Miloslav Devetter, Dana Elhottová, Jan Frouz, Radka Hauerová, Václav Krištůfek, Alena Lukešová, Tomáš Picek, Karel Tajovský, Zuzana Urbanová, 2020. Bez půdy to nepůjde. Průvodce (nejen) výstavou velkoformátových informačních panelů. Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice, 60 stran. ISBN 978-80-86668-59-8

Tato knížka je katalogem výstavy, opakuje informace z výstavních panelů, ale ty dále rozšiřuje s cílem zvýšit dopad takto šířených informací. Katalog je k dispozici vybraným návštěvníkům výstavy a dále jej distribuujeme specifickým zájemcům, např. na střední školy zemědělského zaměření. V současnosti je náklad téměř rozebrán a připravujeme druhé doplněné vydání (vyjde v říjnu 2020). O knížku mají velký záměr i profesní organizace, např. Asociace soukromého zemědělství ČR.

Oproti předpokladu se neuskutečnily přednášky a besedy na dané téma z důvodu limitujících epidemiologických opatření. Namísto toho jsme zintenzívnili činnosti související s prezentací výše zmíněné výstavy a podle dosavadních zkušeností a dotazů zájemců rozšiřujeme knížku – viz příprava druhého doplněného vydání. Také jsme umístili elektronickou verzi knížky na webové stránky:

https://www.upb.cas.cz/novinky/novinka/5631-bez-pudy-do-nepujde-nova-brozura-o-pude/

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Zájem o výstavu a knížku, který ovšem lze jen částečně doložit, např. adresami, kam jsme knížku rozeslali (přes 20 středních škol a cca 30 dalších).

Řešitel: prof., RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Publikace příručky je zatím naplánovaná a bude se realizovat koncem roku.

Řešitel: doc., RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Řešení výzkumného tématu je stále v průběhu a dosavadní práce se setkala s pozitivními ohlasy a výsledky jsou příznivě přijímány.

Řešitel: doc., RNDr. Karel Petrzik, Ph.D., CSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu bylo nalézt a charakterizovat unikátní bakteriofágy v brownfieldech specifické k fytopatogenním bakteriím.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Vzhledem k omezenému času, nejsou ještě výstupy dokončené. Jednali jsme s firmou LMS s.r.o. o jejím zájmu a ochotě převzít fágové preparáty do jejich portfolia, zatím neúspěšně jsme dělali screening našich vzorků proti bakteriím způsobujícím zánět mléčných žláz u hovězího dobytka, o které měla LMS s.r.o. zájem.

Řešitel: PhDr. Jana Stachová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Až budou data k dispozici, bude provedena jejich analýza, a výsledky budou prezentovány formou tiskové zprávy a prezentace na odborném semináři Pro les nevidíme stromy? organizovaném Botanickým ústavem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR 15. října 2020.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Sběr dat a tím i jejich prezentace byly posunuty.

Řešitel: doc., RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Výstupy z tohoto tématu ještě nebyly zveřejněny. Z mého pohledu je nejdůležitějším výsledkem získání předběžných výsledků, které pomohly formulovat části mezinárodního projektu Horizon, který podáváme s Finským Institute of Natural Resources. Projekt, který se zabývá implementací lesnických postupů hospodaření, které podporují ukládání uhlíku v půdě, postoupil do druhého kola, které je nyní v hodnocení. Naše výsledky, získané v rámci Strategie AV21 umožnily kvantifikovat benefity ponechání lesů přirozenému vývoji a jejich konfrontaci s ekonomickou ztrátou produkční funkce.

V projektu využíváme ploch, které jsou předmětem ochrany v NP Šumava, CHKO Novohradské Hory, CHKO Žďárské vrchy, CHKO Český Kras, CHKO Moravský Kras a CHKO Beskydy a výsledky jsou poskytovány příslušným orgánům státní správy (AOPK).

V Moravském krasu plánujeme spolupráci také se Školním lesním pozemkem Křtiny (ředitel doc. Tomáš Vrška), výzkum by měl pomoci v návrhu managementu lesních pozemků Mendelovy univerzity.

Výzkum na Černokostelecku umožňuje odhadnout reakci půd na kůrovcovou kalamitu a posoudit tak komplexní ohrožení krajiny tímto činitelem – projekt probíhá ve spolupráci s ČZU.