Efektivní transfer poznatků do praxe včetně vývoje nových vakcín, imunoterapeutik a antivirotik

Řešitel: prof. Ing. Josef Špak, DrSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.