Slide Background
Strategie AV21
Virologie a antivirová terapie
Slide Background
Strategie AV21
Virologie a antivirová terapie
Slide Background
Strategie AV21
Virologie a antivirová terapie
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

O PROGRAMU

Virologie je jednou ze základních biologických disciplín, jejíž význam dlouhodobě narůstá. Neustále se objevují nové viry, které jsou významné nejen z hlediska medicínského, ale i veterinárního a zemědělského. Z nedávné doby lze zmínit epidemie horečky Ebola, onemocnění způsobené virem Zika, SARS či aktuálně COVID-19. Emergence nových virů a změny v chování klasických virových patogenů jsou potencovány probíhající globalizací a klimatickou změnou. Výzkum virů a virových nákaz je však v České republice realizován jen na několika málo pracovištích a má tedy značně fragmentární charakter, i když jednotlivé týmy dosáhly pozoruhodných úspěchů a jsou viditelné i v celosvětovém měřítku. Cílem programu je tak podporovat stávající virologický výzkum a směrovat jej k aktuálním výzvám. Stejný důraz by měl být kladen na integraci stávajících virologických týmů za účelem synergie a podpory spolupráce, sdílení materiálu a metodického a technologického zázemí jednotlivých zúčastněných pracovišť. V neposlední řadě chceme posílit možnosti efektivního transferu získaných poznatků do praxe.

Předmětem výzkumu programu bude studium virů (lidských, živočišných i rostlinných) a virových nákaz z pohledu strukturní a molekulární virologie, se zvláštním zřetelem na mechanismy replikace virových částic hostitelské buňce. Program bude zaměřen i na studium patogeneze virových infekcí včetně imunitní a imunopatologické odpovědi hostitele s využitím animálních modelů. Součástí programu bude i problematika hledání nových přístupů pro prevenci a terapii virových nákaz vycházející z nejmodernějších přístupů vakcinologie a medicinální chemie. Pozornost bude věnována též vývoji nových biočipových technologií pro rychlou diagnostiku virových nákaz. V tomto ohledu lze spatřovat široký aplikační potenciál programu v oblasti vývoje a testování nových diagnostických přístupů, vakcín, imunoterapeutik a antivirotik.

celý text ...

 

Popularizace výsledků výzkumu a virologie jako celku směrem k odborné i laické veřejnosti

AVEX 2 \ 2021: Rostlinné viry a viroidy: reálná nebezpečí i biotechnologický potenciál rozvoje

Výstup za řešitele prof. Ing. Josefa Špaka, DrSc.

Program a rámcový časový harmonogram programu

Program Virologie a antivirová terapie AV21 je navrhován jako konsorciální výzkum na celkem šesti pracovištích působících pod hlavičkou čtyř ústavů (ÚOCHB, ÚMG, FZÚ a BC). Jednotlivé týmy se soustředí na vybrané skupiny virů (koronaviry, flaviviry, retroviry, hepadnaviry a rostlinné viry) představující emergentní výzvy v současné době a do budoucnosti. Jednotícím pohledem je studium interakcí virů s hostitelskými buňkami a vyhledávání perspektivních míst pro zásah do replikačního cyklu. Výsledkem mohou být návrhy nových diagnostických a antivirových strategií nebo dokonce konkrétních virostatických látek. Při sestavování konsorcia byl kladen zřetel na možné spolupráce a synergie jednotlivých partnerů, kteří mají různá portfolia metod a přístupů a mohou se navzájem komplementovat svými zkušenostmi v základním výzkumu, v testování účinnosti virostatických látek a přípravě biomodelů. Od počátku se nabízí rozsáhlá výměna materiálů, technologické výpomoci a sdílení biomodelů. Předpokládá se základní finanční zajištění týmů z projektových a institucionálních zdrojů, podpora AV21 by měla sloužit především jako dlouhodobá pobídka a versatilní zdroj financování pro vzájemnou spolupráci a rozvoj ve směrech, které zatím nejsou rozpracované do stadia grantových projektů.

V5
V4
V3
V2
Slide V1

PARTNEŘI PROJEKTU