Multidisciplinární výzkum zaměřený na živočišné i rostlinné viry, jimi způsobovaná onemocnění a interakce s hostitelskou buňkou

Řešitel: Mgr. Igor Koloniuk, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.