Pokročilé metody elektronové mikroskopie pro výzkum virů

Řešitel: RNDr. Marie Vancová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci tématu je plánován vznik videí, jejichž tématem bude např. přiblížení průběhu infekce virem SARS-CoV-2 a představení mikroskopu, kterým i tak malé objekty jako viry můžeme studovat nebo replikace viru klíšťové encefalitidy v hostitelské buňce. Pomocí tohoto modelu bude vysvětlena špičková zobrazovací technika – elektronová tomografie, postup zpracování dat při tvorbě 3D modelů.