Popularizace výsledků výzkumu a virologie jako celku směrem k odborné i laické veřejnosti

Řešitel: prof. Ing. Josef Špak, DrSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.