Vývoj malých molekul s potenciálem působit jako účinná virostatika

Řešitel: Mgr. Radim Nencka, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Budou syntetizovány a testovány nové molekuly, zejména nukleosidové analogy, jako potenciální terapeutika flavivirových a koronavirových infekcí. U nových látek bude testována jejich toxicita a následně antivirová aktivita.