Vývoj technologií pro rychlou a citlivou detekci virových patogenů

Řešitel: Mgr. Igor Koloniuk, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.