Virologie a antivirová terapie

V roce 2021 bylo zahájeno řešení výzkumného programu Virologie a antivirová terapie v rámci Strategie AV 21. Koordinaci programu zajišťuje Biologické centrum v čele s prof. RNDr. Danielem Růžekem, Ph.D. Virologie je jednou ze základních biologických disciplín, jejíž význam dlouhodobě narůstá. Neustále se objevují nové viry, které jsou významné nejen z hlediska medicínského, ale i veterinárního a zemědělského. Z nedávné doby lze zmínit epidemie horečky Ebola, onemocnění způsobené virem Zika, SARS či aktuálně COVID-19. Výskyt nových virů a změny v chování klasických virových patogenů zesiluje probíhající globalizace a klimatická změna. Virologický výzkum je však v České republice roztříštěný na několika pracovištích a zabývá se jím jen několik týmů, které ale dosáhly pozoruhodných úspěchů a jsou viditelné i v celosvětovém měřítku. Cílem programu je tak podporovat stávající virologický výzkum a směrovat jej k aktuálním výzvám. Stejný důraz klademe na spolupráci a synergii stávajících virologických týmů, sdílení materiálu a metodického a technologického zázemí. Zároveň posilujeme možnosti efektivního zavádění nových poznatků do praxe.