Čeští vědci se podíleli na klíčové strategii ochrany zubra evropského

TZ ČESKÁ KRAJINA
 
Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN vydala strategický přehled ochrany zubra evropského. Autorský kolektiv tohoto důležitého dokumentu zahrnuje 32 odborníků ze 14 zemí, mezi nimiž jsou poprvé v historii i čeští vědci, včetně odborníků z Biologického centra AV ČR. Jejich příspěvek znamená průlom v dosavadním přístupu k záchraně největšího zvířete Evropy.

Zubr evropský v přírodě vyhynul krátce po 1. světové válce. Přežilo pouhých 12 jedinců v zoologických zahradách a soukromých chovech. Mezinárodní záchranný program, který začal v roce 1923, pak doslova na poslední chvíli odvrátil vyhynutí největšího savce Evropy. Záchrana zubra je nesporně jedním z největších úspěchů mezinárodní ochrany přírody.

„Dnes je zubrů relativně dost, jejich populace každoročně vzrůstá o vyšší stovky jedinců, jsou zakládána nová volně žijící stáda a přibývá takzvaných polodivokých stád. Zubr již navíc není chápán jen jako objekt záchranného programu, ale také jako důležitý nástroj péče o ekosystémy. Svou činností totiž zubr pomáhá vytvářet a udržovat biotopy nezbytné pro existenci řady druhů rostlin a živočichů vázaných na louky a světlé lesy. Jde o ideální spojení záchrany ohroženého velkého kopytníka s přírodě blízkou péčí o přírodní rezervace. Náš největší savec se vrací do evropské krajiny jako přírodní činitel, se kterým se dlouhodobě počítá. Nahrazuje totiž finančně nákladnou péči pomocí technických zásahů jako kosení luk a kácení náletových dřevin,“ vysvětluje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky, jeden z českých spoluautorů dokumentu IUCN.