O programu

Program Záchrana a obnova krajiny je rozdělen do tří bloků sledujících jednotlivé managementové kroky, umožňující smysluplné užívání a případnou obnovu krajiny. Předmětem prvního bloku témat je identifikovat pomocí vhodných indikátorů stav krajiny a možné hrozby pro její fungování, které by se mohly projevit zhoršením kvality poskytovaných ekosystémových služeb. Ve druhém bloku se zabýváme rozvojem udržitelných způsobů užívání krajiny a v posledním bloku pak rozvojem metod použitelných pro obnovu poškozené krajiny.

Vystoupení koordinátora prof. Mgr. Ing. Jana Frouze, CSc. (vlevo) ke stavu našich lesů v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce

The Global Risks Report 2019, prezentována na ekonomickém fóru v Davosu, poukazuje na hlavní hrozby stojící před naší společností. Osm hrozeb bylo klasifikovaných jako velmi vážných, šest z nich bylo spojených se ztrátou schopností krajiny fungovat jako celek, tedy ekosystém. Úbytek ekosystémových služeb poskytovaných jednotlivými ekosystémy a celou krajinou je ještě více patrný s postupující klimatickou změnou. Bohužel spíše než ochrana a obnova funkcí krajiny, která by přinášela ekonomické a dlouhodobě komplexní řešení, se neustále sahá po technických „end of pipe“ řešeních, která svým částečným východiskem zpravidla vytváří řadu dalších dílčích problémů. Jedním z důvodů tohoto stavu je i nedostatečné pochopení přírodních procesů umožňujících krajinu správně užívat a chránit cenné přírodní procesy, které jsou základem ekosystémových služeb, a případně obnovovat poškozené a degradované ekosystémy.

Program Záchrana a obnova krajiny se snaží nacházet způsoby užívání krajiny, které budou dlouhodobě udržitelné, a zároveň rozvíjet postupy, jak obnovit poškozenou krajinu. Předmětem programu je identifikovat možné budoucí hrozby pro fungování naší krajiny, následně se zabýváme rozvojem udržitelných způsobů užívání krajiny a konečně pak rozvojem metod použitelných pro obnovu poškozené krajiny.

Biologické centrum koordinuje výzkumný program ZÁCHRANA A OBNOVA KRAJINY  a podílí se na dalších programech.

Do roku 2019 bylo Biologické centrum koordinátorem programu ROZMANITOST ŽIVOTA A ZDRAVÍ EKOSYSTÉMŮ.

Usnesení z 23. zasedání Vědecké rady AV ČR ze dne 4. 2. 2021 lze najít zde.

Program Záchrana a obnova krajiny spadá do skupiny osmnácti výzkumných programů, které zastřešuje program Strategie AV21.