Slide Background
Strategie AV21
Záchrana a obnova krajiny
Slide Background
Vítejte na stránkách programu Záchrana a obnova krajiny, který je součástí výzkumného programu Strategie AV 21.
Slide Background
Program Záchrana a obnova krajiny je rozdělen do tří bloků sledujících jednotlivé managementové kroky, které umožňují smysluplné užívání a případnou obnovu krajiny.
Slide Background
Strategie AV21
Záchrana a obnova krajiny
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

AKTUALITY

O PROGRAMU

Velice důležitým faktorem a indikátorem kvality života je neodmyslitelně i krajina, ve které žijeme. V současné době je krajina více než kdy dřív ovlivňována narůstajícím počtem antropogenních vlivů, které svým neustálým tlakem významně ovlivňují její fungování. Program Záchrana a obnova krajiny je tvořen takovými projekty, které se snaží pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu. Předmětem programu je identifikování možných budoucích hrozeb pro fungování naší krajiny, nalezení udržitelných způsobů užívání krajiny a konečně pak rozvoj metod použitelných pro obnovu poškozené krajiny. Tento soubor témat přináší ucelený komplexní soubor řešení nejpalčivějších problémů naší současné krajiny, a může přispět k dlouhodobému zajišťování ekosystémových služeb nezbytných pro fungování lidské společnosti.

celý text ...

 

Titulní foto: Mgr. Pavel Čech

„Na tématu rybožravého ledňáčka říčního jsem v minulém roce s otcem† velmi intenzivně pracoval, opravdu zcela extrémně mi pomohl s řešením aktivity. Bez jeho odborné i fyzické pomoci v terénu i při vyhodnocování sesbíraných dat by aktivita zdaleka nemohla vykazovat tolik výsledků a výstupů. Za veškerou obětavou podporu a pomoc mu patří můj veliký dík!“ Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Biologické centrum koordinuje výzkumné programy ZÁCHRANA A OBNOVA KRAJINY a VIROLOGIE A ANTIVIROVÁ TERAPIE. Zároveň se také podílí na dalších programech.

Aktuality výzkumných programů

Obr 7
Obr 6
Obr 5
Obr 4
Obr 3
Obr 2
Obr 1
P. Petřík při výkladu v lese dětem na přírodovědném soustředění o významu cenných dřevin. Foto archiv MPČR
Exkurze ke stromům – J. Woitsch a P. Petřík. Foto T. Ježek
Exkurze ke stromům a P. Petřík demonstruje výzkumnou plochu.
V1_3
V1_2
V1_1
Foto 2b
Foto 1
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
 ]

PARTNEŘI PROJEKTU