NEZkreslená věda IX – Biodiverzita

Nejnovější díl NEZkreslené vědy se věnuje dopadům zemědělství na biodiverzitu krajiny. Odborným garantem dílu jsou Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., a doc. Ing. Martin Šálek, Ph.D. z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.