Přednášky prezentované na veletrhu ForFishing2022 v Praze (10. března 2022)

Výstupy za řešitele doc. RNDr. Martina Čecha, Ph.D. 

Dvě přednášky byly prezentovány na veletrhu ForFishing2022 v Praze (10. března 2022, Čt). Obě s tématikou rybožravých predátorů, obě dedikované Strategii AV21 a Záchraně a obnově krajiny.

1) Rybožraví predátoři versus rybáři

2) Ledňáček říční – nejkrásnější lovec ryb