Putovní výstava “Bez půdy to nepůjde” v roce 2023

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Příští týden dojde k ukončení putování výstavy “Bez půdy to nepůjde”. Ještě do 19.9.2023 je možné výstavu zastihnout v Lomnici nad Lužnicí.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

V roce 2023 byla výstava k vidění na 7 lokalitách, s tím že odstartovala na konci dubna na akci Národního památkového ústavu ke Dni Země v Českých Budějovicích, dále se přesunula v rámci Českých Budějovic na Výstavu Hobby. Dalšími následujícími lokalitami byly Jindřichův Hradec, město Černovice, Pelhřimov, pak následovala Země živitelka a nyní je ke zhlédnutí v Lomnici nad Lužnicí.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstaviště České Budějovice, Země živitelka 2023

Výstava v Jindřichově Hradci, 15.5. – 20.6.2023