Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Živa

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Vladimír Šustr, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Stanislav Malý, Miloslav Šimek: Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa, 1, 2021, s. 25–31.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Karel Tajovský: Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa, 2, 2021, s. 77–83.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Eva Kaštovská, Jitka Klimešová: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa, 3, 2021, s. 125–131.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa, 4, 2021, s. 174–181.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 10. Minerální živiny. Živa, 6, 2021, s. 319–325.