Svět hmyzu na VědaFestu v Praze

O tom, jak potřebný a neskutečně rozmanitý je hmyz, se přesvědčily tisícovky návštěvníků jednoho z největších vědeckých festivalů – VědaFestu, který se konal ve středu 22. června na Vítězném náměstí v Praze. Entomologové z Biologického centra AV ČR přivezli na festival nejzajímavější ukázky ze světa hmyzu. Návštěvníci si tak mohli detailně prohlédnout živé brouky a další bezobratlé, ať šváby, ploštice, bource, octomilky či potemníky, které studujeme nebo používáme ve výzkumu. V naší mobilní laboratoři ve stylovém stříbrném karavanu se mohli přenést na tropickou Papuu Novou Guineu, kde už více než dvacet let provozujeme výzkumnou stanici. Právě tam, na Papui Nové Guineji, která je jedním z biologicky nejrozmanitějších míst světa, se díky výzkumným aktivitám podařilo vytvořit přírodní rezervaci a ochránit tak cennou přírodu před vznikem palmových plantáží. Chránit krajinu je potřeba ale také v našich končinách a chudnoucí svět hmyzu nám to neustále připomíná.

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022

VědaFest, červen 2022