Velký bratr v rybím světě – článek v časopise Rybářství

Holubová M., Blabolil P., Čech M., Peterka J., Vašek M. (2021). Velký bratr v rybím světě. Rybářství 7: 56-60