Výroční zpráva 2023 – Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni

Výroční zpráva Sbírky vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, je k dispozici: https://www.butbn.cas.cz/sbirkavk/?p=3977