Výzkumná zpráva – Výsledky rozšířeného výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D. 

Úvod
Na základě žádosti k uskutečnění průzkumu „Rozšíření výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků“, který byl schválen a dne 1. února 2021 vydáno rozhodnutí SZ NPS 00674/2021/3 – NPS 00990/2021 povolující výjimku podle ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů uvedeného v ustanovení § 50 odst. 2 ZOPK, a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů – bobra evropského (Castor fiber), vranky obecné (Cottus gobio) a tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) jejich rušením, a podle ustanovení § 43 odst., byl ve dnech 3. až 5. května 2021 proveden průzkum ichtyofauny jezer Laka a Čertovo spolu s propojenými toky.
Průzkum byl proveden v souladu se schématem uvedeným v žádosti. Zvoleny byly výhradně neinvazivní metody detekce ryb vylučující negativní vlivy. K přímému odlovu byl použit elektrický agregát a v litorálu jezera Laka instalovány živochytné pasti.