Funkce lesa ve světle intenzity jeho hospodářského využití

Řešitel: doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

V šesti oblastech České republiky byly porovnány porosty přirozeného a hospodářského lesa z hlediska struktury a funkce mikrobiálních společenstev důležitých habitatů (půda, opad, tlející dřevo, kořeny stromů a listy stromů) se zaměřením na klíčové funkční skupiny mikroorganismů, zajišťující produktivitu ekosystémů (mykorrhizní houby), funkci lesních půd jako úložiště uhlíku (rozkladači) a potenciální riziko ohrožení porostů (patogeni). Jako aktuální téma bylo přidáno řešení vlivu kůrovcové kalamity na lesní půdy na Černokostelecku.

AKTUALITY PROJEKTU

Nothing Found