Nové pohledy na brownfieldy a extrémní stanoviště – zdroj cenných organismů

Řešitel: doc. RNDr. Karel Petrzik, Ph.D., CSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu bylo nalézt a charakterizovat unikátní bakteriofágy v brownfieldech specifické k fytopatogenním bakteriím.

V roce 2020 (do konce srpna) jsme odebrali téměř 300 vzorků půd, které byly standardně zpracovány a testovány na přítomnost bakteriofágů specifických na bakterie Dickeya sp., Pectobacterium sp., Pseudomonas sp., Kosakonia sp., Stenotrophomonas sp., Xanthomonas sp. a jiné. Identifikovali jsme přes 30 vzorků s lytickou aktivitou k bakteriím, z nich bylo vybraných 14 sekvenováno NGS. V současnosti máme k dispozici směs fágových preparátů proti Kosakonia cowanii a to jak proti fytopatogenním izolátům, tak proti izolátům z člověka. O jejím možném využití budeme jednat s poskytovateli bakteriálních izolátů (výzkumný ústav, klinické pracoviště nemocnice). Podařilo se nám najít rovněž lytické fágy proti půdním bakteriím způsobujícím oportunní infekce u psů. Fágy zatím nejsou identifikovány, ale směs byla testována jako podpůrný prostředek při antibiotické léčbě chronicky nemocného psa.

Řešitel: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., doc., Ing. Petr Porcal, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci programu AV21 Záchrana a obnova krajiny byla zpracována informační brožura popisující změny chemismu půd a odtékajících vod z lesů během a po odeznění kůrovcové kalamity. Daná problematika byla představena studentům lesnictví na semináři uspořádaném na střední škole lesnictví v Písku v listopadu 2020.

 

 

AKTUALITY PROJEKTU

Nothing Found