Vliv komplexních pozemkových úprav na biodiverzitu zemědělské krajiny

Řešitel: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe

Cílem výzkumného tématu je zjistit vliv komplexních pozemkových úprav na biodiverzitu zemědělské krajiny, zanalyzovat změny biodiverzity na pozemcích, kde byly provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) se zahrnutím tvorby biokoridorů, biocenter a dalších prvků ÚSES, a to stav před a po provedení KPÚ. Projekt je realizován ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, pobočka Jihočeský kraj. Podíl jednotlivých spolupracujících pracovišť činí po 50 procentech.

Byl připraven text instruktážní příručky pro pracovníky provádějící komplexní pozemkové úpravy, který byl koncem roku dán k dispozici pracovníkům provádějícím komplexní pozemkové úpravy. Po nasbírání dalších dat bude rozšířená verze příručky publikována v nakladatelství Academia a dána k dispozici starostům dotčených obcí a dalším stakeholderům.

 

 

 

AKTUALITY PROJEKTU

Nothing Found