Vnímání starých stromů v české společnosti

Řešitel: PhDr. Jana Stachová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Náplní sociologické studie provedené Sociologickým ústavem AV ČR byl výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímání funkcí a hodnot spojených se stromy v krajině. V rámci mezioborové spolupráce byl připraven dotazník o 60 proměnných, šetření bylo realizováno v rámci pravidelného omnibusového dotazování Centra pro výzkum veřejného mínění v září, ačkoliv původně měl být realizován v jarních či letních měsících.

Ze získaných dat bude provedena analýza, jejíž výsledky budou prezentovány formou tiskové zprávy a prezentace na odborném semináři Pro les nevidíme stromy? organizovaném Botanickým ústavem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem.