Plešné jezero a kůrovec

Zotavování půdního ekosystému po kůrovcové kalamitě – vliv na chemismus půd a odtékajících vod

Řešitel: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., doc., Ing. Petr Porcal, Ph.D.