Rybí společenstvo vodní nádrže Láz v Brdech v roce 2020

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

Cílem studie bylo provést odlovy tenatovými sítěmi ve všech habitatech nádrže ke zjištění druhového složení, relativní početnosti a biomasy, velikostního a věkového složení společenstva ryb. Dále vyhodnotit aktuální ekologický potenciál a diskutovat rozdíly oproti předchozím studiím.

Rybí společenstvo vodní nádrže Láz v Brdech v roce 2020