Stromy v krajině

Řešitel: RNDr. Petr Petřík, Ph.D., PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt si vytknul za cíl na pilotním území zmapovat význam starých (včetně zaniklých významných) stromů ve vztahu k osídlení a navrhnout využití stabilní solitérní zeleně k ochraně krajiny. Společným jmenovatelem biologicky zaměřených akademických ústavů byla biodiversita navázaná na takové biotopy. Na několika lokalitách v CHKO Třeboňsko proběhlo mapování starých stromů, včetně mapování lišejníků, které jsou na ně vázány. Etnologický ústav AV ČR se zaměřil na etnologickou dokumentaci starých a památných stromů a ALS v krajině ČR, dále na přípravu popularizačních a odborných výstupů, především brožury k problematice ALS v minulosti a současnosti, která vyjde v rámci edice „Strategie AV21“ v nakl. Academia v roce 2021. Ve spolupráci se Sociologickým ústavem byly navrženy otázky do dotazníku CVVM. Ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR jsme připravili pracovní seminář „Pro les nevidíme stromy?“, který by měl prohloubit interdisciplinární spolupráci při výzkumu stromů v krajině ČR a do budoucna přispět ke zlepšení veřejné debaty o starých stromech v ČR na úrovni odborné i laické veřejnosti.

Do nakladatelství Academia byl zaslán text brožury Ekologická infrastruktura krajiny, kde je téma rozptýlené zeleně včetně agrolesnictví rozebráno. Vyšel průvodce po listnatých stromech zámeckého parku v Průhonicích a proběhl dotisk brožur Jak se do lesa volá... Jsou připravovány podklady pro další brožuru Strategie AV 21 o stromových veteránech. Průběžně je aktualizována stránka nasekrajina.eu a informace na sociálních sítích.