Zotavování půdního ekosystému po kůrovcové kalamitě – vliv na chemismus půd a odtékajících vod

Řešitel: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., doc., Ing. Petr Porcal, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci programu AV21 Záchrana a obnova krajiny byla zpracována informační brožura popisující změny chemismu půd a odtékajících vod z lesů během a po odeznění kůrovcové kalamity. Daná problematika byla představena studentům lesnictví na semináři uspořádaném na střední škole lesnictví v Písku v listopadu 2020.