Krajina v krizi – každý může něco udělat

Řešitel: Mgr. Daniela Procházková

Spoluřešitelka: Mgr. Markéta Kubátová

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Klíčovým bodem aktivity bylo setkávání vědeckých pracovníků se školními kolektivy a zájmovými skupinami při výjezdech Mobilní laboratoře BC. Kromě edukace bylo apelováno na vlastní aktivity mladých lidí (studentů SŠ a ZŠ) k podpoře jejich zájmu o životní prostředí v jejich okolí, např. při programech „Fenomenální včely“ (vysévání a šíření rostlin, jež napomáhají zvýšit druhovou pestrost a množství hmyzu), „Svět hmyzu“ (aktivní pozorování hmyzu v přírodě) nebo „Půdní laboratoř“ (správné kompostování, třídění odpadu, dodržování zásad správné péče o půdu). Tyto aktivity byly dále podpořeny příspěvky a aktivní komunikace na sociálních sítích.

V rámci aktivity se buduje těsnější spolupráce s ekologickou organizací Calla, která pořádá přírodovědné vycházky a exkurze v okolí Českých Budějovic, do nichž se výhledově zapojí Mobilní laboratoř BC.