Záchrana genetické diversity ex situ

Řešitel: Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D.

Spoluřešitel: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D., RNDr. Pavel Sekerka, Mgr. Josef Juráň, RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,  Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

BÚ: Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Třeboň (Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.), Oddělení botanické zahrady a genofondových sbírek Průhonice (RNDr. Pavel Sekerka), Sbírka autotrofních organismů (CCALA), Třeboň (Mgr. Josef Juráň); MBÚ, BC: Sbírky půdních mikrorganismů (RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.), Genetická banka ÚBO a Národní genetická banka živočichů (Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D.).

https://www.bcco.cz/