Půda – klíč k boji se suchem, mitigaci a adaptaci na globální změny

Řešitel: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci programu Záchrana a obnova krajiny byla připravena výstava velkoformátových informačních panelů (celkem 8 dvoustranných panelů, tedy 16 „stran“) s názvem „Bez půdy to nepůjde“. Tato výstava je putovní a do data 22. 9. 2020 byla instalována na těchto lokalitách:

Výstava na náměstí Přemysla Otakara II v Českých

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada u Hluboké n. Vltavou

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada u Hluboké n. Vltavou

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada u Hluboké n. Vltavou

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada u Hluboké n. Vltavou

Dům přírody Skalní Mlýn v CHKO Moravský kras

Dům přírody Skalní Mlýn v CHKO Moravský kras

 

 

 

Lokality jsou vybírány tak, aby výstava mohla oslovit co největší počet potenciálních zájemců. Je jisté, že do nynějška zhlédlo výstavu několik tisíc občanů. Výstava bude dále putovat po zajímavých lokalitách v roce 2021. Výstava je ke shlédnutí i na webových stránkách: https://www.upb.cas.cz/clanky/clanek-detail/5470-bez-pudy-to-nepujde/