Strukturní a funkční charakterizace virů a virových proteinů na molekulární a atomární úrovni

Řešitel: Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
Zapojené ústavy AV ČR: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Téma je zaměřeno zejména na flaviviry a koronaviry a jejich strukturní a nestrukturní proteiny. Budou vytvořeny rekombinantní proteiny vybraných virových nestrukturních proteinů a ty budou funkčně charakterizovány.