Výstava „Bez půdy to nepůjde“

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Národní zemědělské muzeum, pobočka Ostrava, Muzeum potravin a zemědělských strojů, otevřelo výstavu s názvem „Bez půdy to nepůjde“. Podklady pro výstavu připravili pracovníci Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích v rámci programu Záchrana a obnova krajiny, Strategie AV 21, pod vedením prof. Miloslava Šimka. Výstava je ke zhlédnutí v Ostravě v termínu 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

https://www.nzm.cz/muzeum-potravin-a-zemedelskych-stroju-ostrava/expozice-a-vystavy/bez-pudy-to-nepujde

Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Selská revue

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 1. Společenstvo půdních organismů. Selská revue 1, 2021, s. 66–71.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 2. Půdní organická hmota. Selská revue 2, 2021, s. 92–97.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 3. Chemické vlastnosti půdy. Selská revue 3, 2021, s. 116–121.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 4. Fyzikální vlastnosti půdy. Selská revue 4, 2021, s. 78–84.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 5. Vztahy rostlin a půdních organismů. Selská revue 5, 2021, s. 97–103.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 6. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (I). Selská revue 6, 2021, s. 73–79.

Miloslav Šimek: Zdravá půda – náš odkaz příštím generacím. 7. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (II). Selská revue 7, 2021, s. 94–101.

Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Živa

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Vladimír Šustr, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Stanislav Malý, Miloslav Šimek: Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa, 1, 2021, s. 25–31.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Karel Tajovský: Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa, 2, 2021, s. 77–83.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Eva Kaštovská, Jitka Klimešová: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa, 3, 2021, s. 125–131.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa, 4, 2021, s. 174–181.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 10. Minerální živiny. Živa, 6, 2021, s. 319–325.

 

 

 

Zhodnocení výstupů za rok 2021

Využití spontánní sukcese při obnově člověkem narušených míst, rok 2021 (K. Prach)

Na základě vzájemného porovnání cca 4 tis. rozmanitých sukcesních stadií se ukázalo, že rozhodujícími faktory pro průběh spontánní sukcese na narušených stanovištích jsou půdní podmínky a charakter okolní krajiny (Vítovcová et al. 2021). Na základě stejného datového souboru bylo vyhodnoceno uplatnění nepůvodních druhů v sukcesních stadiích v rámci České republiky (publikace: Ballesteros M.. Vítovcová K., Řehounková K., Muellerová A.. Janečková P., Pospíšilová P., Prach K. (2021). Alien species in vegetation succession: participation, temporal trends and determining factors in various central European series. Biol. Invasions doi 10.1007/s10530-021-02587-4.) s dedikací k tomuto projektu. Finanční prostředky byly využity zatím především na cesty do terénu.