Seznam výstupů za rok 2021 – časopis Živa

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Vladimír Šustr, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Stanislav Malý, Miloslav Šimek: Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa, 1, 2021, s. 25–31.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Karel Tajovský: Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa, 2, 2021, s. 77–83.

Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Alica Chroňáková, Eva Kaštovská, Jitka Klimešová: Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa, 3, 2021, s. 125–131.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa, 4, 2021, s. 174–181.

Miloslav Šimek, Jaroslav Hynšt, Stanislav Malý: Živá půda 10. Minerální živiny. Živa, 6, 2021, s. 319–325.

 

 

 

Zhodnocení výstupů za rok 2021

Využití spontánní sukcese při obnově člověkem narušených míst, rok 2021 (K. Prach)

Na základě vzájemného porovnání cca 4 tis. rozmanitých sukcesních stadií se ukázalo, že rozhodujícími faktory pro průběh spontánní sukcese na narušených stanovištích jsou půdní podmínky a charakter okolní krajiny (Vítovcová et al. 2021). Na základě stejného datového souboru bylo vyhodnoceno uplatnění nepůvodních druhů v sukcesních stadiích v rámci České republiky (publikace: Ballesteros M.. Vítovcová K., Řehounková K., Muellerová A.. Janečková P., Pospíšilová P., Prach K. (2021). Alien species in vegetation succession: participation, temporal trends and determining factors in various central European series. Biol. Invasions doi 10.1007/s10530-021-02587-4.) s dedikací k tomuto projektu. Finanční prostředky byly využity zatím především na cesty do terénu.