Dosavadní výstupy

Rybožraví predátoři jsou nejvýznamnější konfliktní skupinou živočichů v ČR, často jde o organismy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. i jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. Komerčnímu i sportovnímu rybářství působí rybožraví predátoři ročně škody na úrovni 0,5 miliardy Kč. Mezi lety 2000-2012 bylo podle zákona č. 115/2000 Sb. Ministerstvem životního prostředí ČR vypláceno každoročně 84-95% veškerých náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy jen za rybožravé predátory (kormorán velký, vydra říční). Pochopení potravních strategií a výběrovosti rybožravých predátorů je klíčem k následné minimalizaci škod, které působí. V rámci aktivity jsou analyzovány starší a dosbírávány nové vzorky potravy rybožravých predátorů na vytipovaných referenčních lokalitách a provedeno vyhodnocení druhového a velikostního zastoupení kořisti. Predátoři jsou dále monitorováni vizuálními technikami (fotopasti, dron). Následně budou během aktivity vyhodnoceny nejohroženější druhy a velikostní skupiny ryb v závislosti na druhu/typu rybožravého predátora a bude provedeno srovnání s odbornou literaturou. Budou navržena druhově specifická opatření ke zmírnění škod, které jednotliví rybožraví predátoři působí. Dílčí výsledky aktivity jsou průběžně prezentovány i na YouTube (viz přístupové linky níže).

Dosavadní výstupy aktivity za řešitele doc. RNDr. Martina Čecha, Ph.D.

Impaktový článek
Hadravová A., Čech P., Čech M. (2020). The impact of a catastrophic flood on species and size composition of the diet of fish-eating birdsActa Oecologica 108: 103608. DOI: doi.org/10.1016/j.actao.2020.103608

Popularizační článek 
Čech M. (2021). Jak velké ryby loví ledňáček říční? Rybářství 3: 40-43.

Konferenční příspěvek
Čech M., Hadravová A., Čech P. (2020). Povodně v životech rybožravých predátorů. XVII. Rybářská a ichtyologická konference (4.-5. listopadu 2020, vedená kvůli pandemii COVID-19 v on-line prostoru).

Dílčí výsledky aktivity prezentované na YouTube:

 

Mládě ledňáčka říčního se na přinesenou rybu nasouká doslova jako ponožka. Foto: Pavel Čech

Vývržek kormorána s kostmi plotice. Foto: Martin Čech

Ryby vyvržené kormoránem. Foto: Martin Čech