Výstup za téma Pokročilé metody elektronové mikroskopie pro výzkum virů dr. Vancové

Členové laboratoře elektronové mikroskopie v Českých Budějovicích vám v pěti minutách přiblíží průběh infekce virem SARS-CoV-2 a představí mikroskop, kterým i tak malé objekty jako viry můžeme studovat.

ROSTLINNÉ VIRY # NA MINUTU

Výstup za řešitele prof. Ing. Josefa Špaka, DrSc.

Výzkumná zpráva – Výsledky rozšířeného výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D. 

Úvod
Na základě žádosti k uskutečnění průzkumu „Rozšíření výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků“, který byl schválen a dne 1. února 2021 vydáno rozhodnutí SZ NPS 00674/2021/3 – NPS 00990/2021 povolující výjimku podle ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů uvedeného v ustanovení § 50 odst. 2 ZOPK, a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů – bobra evropského (Castor fiber), vranky obecné (Cottus gobio) a tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) jejich rušením, a podle ustanovení § 43 odst., byl ve dnech 3. až 5. května 2021 proveden průzkum ichtyofauny jezer Laka a Čertovo spolu s propojenými toky.
Průzkum byl proveden v souladu se schématem uvedeným v žádosti. Zvoleny byly výhradně neinvazivní metody detekce ryb vylučující negativní vlivy. K přímému odlovu byl použit elektrický agregát a v litorálu jezera Laka instalovány živochytné pasti.

Výstava “Bez půdy to nepůjde” již opět putuje.

Bez půdy to nepůjde

Výstava velkoformátových panelů „Bez půdy to nepůjde“, která byla představena v loňském roce a prezentována na několika vybraných lokalitách (náměstí České Budějovice, zámek Ohrada u Hluboké n. V., Skalní mlýn v Moravském krasu aj.) zahájila po rozvolnění opatření souvisejících s covidem-19 letošní putování. Po 4 týdnech vystavení v Českém Krumlově na lukrativní lokalitě v Jelení zahradě v blízkosti Plášťového mostu, kdy ji shlédli přinejmenším stovky zájemců, byla převezena na neméně zajímavé místo na „parkán“ v Prachaticích. Výstava je  umístěna v bezprostřední blízkosti historického centra a je zde opět předpoklad vysoké návštěvnosti, jak místních obyvatel, tak turistů. Výstava je několika formami (plakátky, článek v místních novinách aj.) vhodně podporována a prezentována vedením města Prachatice.  V červenci se výstava přesune do Vimperka a dále v srpnu do Třeboně na celostátní výstavu Země živitelka v Č. Budějovicích, do Vodňan a na další lokality. K výstavě je pro vážnější zájemce o problematiku půdy, jejího využívání a potřebě ochrany apod. k dispozici „průvodce“ výstavou, jenž na 77 stranách shrnuje podstatné informace o půdě v České republice i ve světě. Během expozice výstavy zajišťují pracovníci Ústavu půdní biologie BC ve vybraných dnech informační a poradenskou službu přímo u výstavních panelů.

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., hlavní autor výstavy a tištěného průvodce

miloslav.simek@nullbc.cas.cz

Prachatice

Prachatice

 

Prachatice

Prachatice

Český Krumlov

Český Krumlov