Skvělý lovec a rodič, problematický partner – životní strategie ledňáčka říčního

Výstup za řešitele doc. RNDr. Martina Čecha, Ph.D.

Žijí naplno, úspěšně loví překvapivě velké ryby a mají precizně propracovaný systém krmení mláďat. Někteří samci pečují souběžně o více hnízd. Pokud se to však jejich partnerky dozvědí, často taková polygamie skončí rodinnou tragédií. Ledňáčci zkrátka vedou život na hraně.

Článek o životní strategii ledňáčka říčního v novém čísle časopisu Vesmír.

Skvělý lovec a rodič, problematický partner – Časopis Vesmír (vesmir.cz)

“Rybožraví predátoři versus sportovní a produkční rybáři” – přednáška

Dne 8. listopadu 2023 se uskutečnila přednáška pro Střední rybářskou a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech “Rybožraví predátoři versus sportovní a produkční rybáři”. Akce se konala pod záštitou programu Strategie AV21 “Záchrana a obnova krajiny”.

 

Přednášející

doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Biologické centrum AV ČR

Dr. Martin Čech je vědeckým pracovníkem Hydrobiologického ústavu . Jeho výzkum za posledních pět let zahrnoval studium chování a role ryb v pelagiálu údolních nádrží a jezer, studium ekologie ichtyoplanktonu, kvantitativní sonarové studie juvenilních ryb, výzkum reprodukční biologie okouna říčního a studium potravní ekologie rybožravých predátorů (kormorán velký, ledňáček říční, vydra říční).

 

Mezinárodní konference o okounovitých rybách PERCIS V (18.-23. 9. 2022, České Budějovice)

Výstup za řešitele za doc. RNDr. Martina Čecha, Ph.D.

https://www.percis-v.eu/