Šíře potravních specializací u potravního generalisty, modelový příklad okoun říční – Bakalářská práce

Bakalářská práce vzešla z dat podpořených programem Strategie AV21.

Váchová, V., 2022: Šíře potravních specializací u potravního generalisty, modelový příklad okoun říční [The width of diet specializations in a trophic generalist, European perch as a model example. Bc. Thesis, in Czech] – 78 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

Dosavadní výstupy za téma

Tomáš Bešta, Jan Mareš, Lenka Štenclová, Kateřina Čapková, Andrea Kust, Milan Říha, Eliška Konopáčová, Klára Řeháková. Successional patterns and spatio-temporal dynamics of litoral periphyton in three recently flooded post-miming lakes. 62. conference of Czech Phycological Society, Třeboň, 13.-15.2021, 14-15.

Kateřina Čapková, Klára Řeháková, Jan Mareš, Tomáš Bešta, Petr Čapek, Lenka Štenclová, Andrea Kust, Milan Říha, Eliška Konopáčová. The effect of periphyton assemblages on productivity in oligotrophic post-mining lakes. 62. conference of Czech Phycological Society, Třeboň, 13.-15.2021, 20-21.

Eliška Konopáčová, Jiří Nedoma, Martina Čtvrtlíková, Kateřina Čapková, Tomáš Bešta, Klára Řeháková. P uptake traits of epiphyton in oligotrophic post-mining lakes Milada, Medard and Most. 62. conference of Czech Phycological Society, Třeboň, 13.-15.2021, 33.